Enorme toename van aantal warmtepompen in 2022

Technicert bv 11/02/2023

De Belgische vereniging van verwarmingleveranciers, ATTB, blikt terug op een bewogen 2022 net als de rest van de wereld. De Russische invasie in Oekraïne veroorzaakte een scherpe stijging van de energieprijzen en een versnelde afbouw van onze afhankelijkheid van gas en olie, vooral van Russische oorsprong. Dit gaf een enorme impuls aan de transitie naar hernieuwbare energie, maar om aan de Europese doelstellingen te voldoen, is er dringend behoefte aan een stabiel, inspirerend en regelgevend kader voor de komende 20 jaar.

Al sinds het Klimaatakkoord van Parijs (2015), waarin besloten werd om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 °C, was er sprake van een langzame energietransitie, weg van fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare energie en meer elektrische oplossingen. Maar de inval van Rusland in Oekraïne verplicht ons tot een veel snellere omschakeling.

REPower Europe

De nieuwe geopolitieke realiteit vereist krachtige maatregelen, liefst op Europees niveau. REPowerEU is het in mei 2022 voorgestelde plan van de Europese Commissie om de lidstaten zo snel mogelijk onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, de energietransitie te versnellen, massale investeringen in hernieuwbare energie te stimuleren en meer te focussen op elektrische oplossingen. Dat betekent onder meer dat ingezet wordt op een snelle groei van het aantal warmtepompen. Die groei is al volop bezig.

Enorme toename van het aantal warmtepompen

De groei van het aantal warmtepompen (alle technologieën samen) in ons land was vorig jaar ongezien groot. Met 30.000 installaties kunnen we spreken van een verdubbeling op een jaar tijd. Ook bij de zonneboilers was er een mooie toename tot bijna 20.000 m2 zonnecollectoren en het aantal warmtepompboilers werd zelfs 3 keer groter tot zo’n 30.000 stuks. De verwarmingssector verwacht dat deze trends zich zullen blijven doorzetten, alvast in 2023, en hoogstwaarschijnlijk ook de volgende jaren.

Deels kannibaliseert deze groei natuurlijk wel andere technologieën. Zo zien we bij de stookolieketels - waarvan al langer een daling verwacht werd - dat die nu ook effectief is ingezet: - 4 %. Dat is uiteraard ook te verklaren doordat in Vlaanderen geen stookolieketels meer mogen geïnstalleerd worden (of alleen bij hoge uitzondering). Maar ook de vloerketels op gas kenden een kleine daling.

Probleem: er ontbreekt een duidelijk regelgevend kader

ATTB pleit al jaren voor een stabiel, inspirerend en regelgevend kader voor bijvoorbeeld 20 jaar, in lijn met de Europese ambities. Maar onze bevoegde overheden weten blijkbaar nog altijd niet goed welke richting we uit moeten met de verwarming van onze gebouwen.

Bijvoorbeeld in het Vlaams Energieakkoord van vorig jaar was opgenomen dat in nieuwbouwwoningen nog een hybride warmtepomp mocht geplaatst worden, en werden daarvoor zelfs nog subsidies gegeven. Dat is toch echt niet zinvol! In goed geïsoleerde nieuwe woningen zou altijd voor een all-electric-oplossing, liefst met een warmtepomp, moeten gekozen worden. Hybride warmtepompen zijn een prima oplossing voor de – veel belangrijkere – renovatiemarkt.

(Bron : https://www.bouwenwonen.net/Enorme-toename-van-aantal-warmtepompen-in-2022/49837 , 02/02/2023)

Laatste blogs

Technicert bv 25/03/2024

F-gassen verordening

Op 20 februari 2024 is de nieuwe EU-verordening betreffende F-gassen gepubliceerd

Lees meer

Technicert bv 16/02/2024

Technicert staat met mooi artikel in vaktijdschriften

In de vaktijdschriften Cool and Comfort en Install Magazine wordt een artikel gewijd aan de verhuis naar ons nieuwe opleidingscentrum. In deze blog kan je het artikel lezen

Lees meer

Technicert bv 31/01/2024

Knelpuntberoepen 2024

Koeltechnieker blijft ook in 2024 weer een knelpuntberoep! Werkzekerheid gegarandeerd met het certificaat in de koeltechniek!

Lees meer

Bekijk ons aanbod aan opleidingen en examens