Certificaat in 4 lesdagen : Certificaat in de koeltechniek CAT 1 (+Examen)

4 x 8 uur

In het kort

Tijdens deze opleiding komen zowel theoretische als praktische aspecten aan bod en van beide worden simulatieoefeningen van het certificatie-examen gedaan. Tijdens de vier opleidingsdagen worden, verdeeld over 2 dagen, 4 uur theorie gegeven (8 uur in totaal). De overige tijd wordt besteed aan de praktijk.  Op de laatste opleidingsdag voor het examen wordt in samenspraak met de cursist dieper ingegaan op punten waar de cursist het nodig acht. Deze opleiding kadert in het aanleren van beroepsspecifieke competenties.

Programma

Theorie koeltechniek en wetgeving
 • Overzicht theoretische kennis inzake koeltechniek
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en terminologie
 • Overlopen vragenlijst VEKA en uitleg theoretisch examen
Koeltechnische handelingen
 • Onder druk brengen met droge stikstof
 • lekdichtheidscontrole
 • Vacumeren en standtijd
 • Vullen van een installatie
 • Wegen en noteren van koelmiddelhoeveelheden
 • In werking stellen, afregelen, controle en goede functionering van de koelinstallatie
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek
 • Recupereren van koelmiddelen
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelmiddelen verlies
Hardsolderen/Braseren
 • Montage volgens de huidige regelgeving
 • Braseren van de verschillende componenten
 • Vacumeren en standtijd
 • Plooien
 • Onder druk brengen met droge stikstof
 • Controle op lekdichtheid
 • Controle kwaliteit braseren

Certificatie-examen

Het examen voor koeltechnicus voor het behalen van het certificaat CAT. I bestaat uit 4 onderdelen:

 1. een theoretisch deel over koeltechniek (20 meerkeuze vragen)
 2. een theoretisch deel over wetgeving (20 meerkeuze vragen)
 3. een praktische proef handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
 4. een hardsoldeerproef

De koeltechnicus is geslaagd als hij voor ieder onderdeel minstens 60% van de punten behaalt.

Theoretisch examen:

Het theoretisch deel voor de examens CAT I bestaat telkens uit twintig (20) vragen mbt koeltechniek en twintig (20) vragen mbt tot de kennis van de wetgeving en Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek. In totaal bestaat het examen dus uit veertig (40) vragen.
Het volledige theoretisch examen (beide delen) dient afgelegd te worden binnen een tijdsspanne van 60 minuten (1 uur). Beide delen van het theoretisch examen worden apart beoordeeld.
Om te slagen voor het theoretisch examen CAT I dient de deelnemer per deel minstens 60% te behalen (12 correcte vragen van de 20).

Praktisch examen:
 • Handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen (koelmiddelhandelingen):

De kandida(a)t(e) krijgt voor de praktische proef koelmiddelhandelingen een begeleidende examenbundel uitgegeven door het VEKA. De werkvolgorde die hierin omschreven wordt moet gevolgd worden.
De praktische proef koelmiddelhandelingen dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van drie uur. 
De evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatietabel van VEKA welke door de juryleden tijdens de proef wordt ingevuld. Het behaalde resultaat dient groter of gelijk aan 60% te zijn.

 • Hardsolderen:

De kandida(a)t(e) krijgt voor de praktische proef hardsolderen een begeleidende examenbundel uitgegeven door VEKA. De werkvolgorde die hierin omschreven wordt moet gevolgd worden. De kandida(a)t(e) ontvangt de nodige hulpstukken en montage opstelling voor het uitvoeren van de proef. 
De praktische proef hardsolderen dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van drie uur. 
De evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatietabel van VEKA welke door de juryleden tijdens de proef wordt ingevuld. Het behaalde resultaat dient groter of gelijk te zijn aan 60%

Voor wie?

Heb je al een voldoende koeltechnische kennis en ben je al bedreven in de koeltechnische handelingen en het hardsolderen, of heb je bvb. bij Technicert al een basiscursus koeltechniek gevolgd, en wil je je certificaat in de koeltechniek CAT. I halen, dan is deze cursus echt iets voor jou! Bij het vervolmaken van deze cursus en het succesvol afleggen van het examen, ben je een gecertificeerd koeltechnieker en kan je aan de slag!

Per opleiding worden er maximaal 12 cursisten toegelaten.

Extra info

Technicert voorziet gereedschap zodat iedere cursist beschikt over zijn eigen gereedschap om de opleidingen, proeven en handelingen uit te voeren. Voor de handelingen en het hardsolderen staan er voorgemonteerde installaties en opstellingen ter beschikking.

Cursisten die niet slagen voor het examen (of een onderdeel ervan), hebben het recht om te herkansen. Voor de theoretische proeven zijn hieraan geen kosten verbonden, voor de praktische proeven wel.

Je zorgt zelf voor werkkledij en PBM's. Al het nodige handgereedschap wordt voorzien door Technicert.

Een broodmaaltijd, koffie en dranken worden voorzien door Technicert en zijn inbegrepen in de prijs.

Docenten

Deze opleiding wordt gegeven door 2 ervaren docenten met beide een zeer uitgebreide kennis met betrekking tot koeltechniek. Onze docenten hebben een praktische 'in-the-field' ervaring van meer dan 20 jaar en hebben ook reeds jarenlange bewezen staat van dienst in het doceren van deze materie. 

Prijs

De prijs voor deze opleiding bedraagt € 1950,00 (excl. btw).
Deze opleiding kadert in het aanleren van beroepsspecifieke competenties en voor deze opleiding kan je beroep doen op de KMO-Portefeuille waardoor je tot 30% steun kan bekomen. Deze opleiding is ook erkend door Constructiv (PC124) en Volta (PSC149.01) waardoor je bijkomende premies kan bekomen.

Inschrijven