Actualisatie-examen certificaat in de koeltechniek CAT I

1 uur

In het kort

Hernieuwing Certificaat in de koeltechniek categorie I: waarom dit examen doen ? 

 • Ben je in het bezit van een  certificaat in de koeltechniek cat. I ? Dit certificaat moet om de 5 jaar hernieuwd of geactualiseerd worden. 
 • Wanneer je in een periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat deelneemt en slaagt voor het actualisatie-examen, wordt je certificaat automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar. 
 • Om je erkenning te behouden, moet je als erkend koeltechnicus elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen.

Programma

 • Het actualisatie-examen bestaat enkel uit een theoretisch examen over relevante milieuwetgeving en technologie inzake koeltechniek. 
 • Na eventuele behandeling van vragen van deelnemers wordt het examen afgelegd.

Voor wie?

 • Koeltechnici met een certificaat in de koeltechniek Cat. I die hun certificaat willen behouden en/of de geldigheidsduur willen verlengen.
 • Gecertificeerde koeltechnici waarvan de geldigheid van het certificaat bijna verstrijkt – of intussen reeds verstreken is.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent als koeltechnieker reeds in het bezit van een  ‘Certificaat in de koeltechniek categorie I’.
Je dient je ‘huidige of vorige’ certificaat altijd voor te leggen alvorens je inschrijving aan het examen definitief is en je kan deelnemen. 

Extra info

 
 • Het actualisatie-examen bestaat enkel uit een theoretisch gedeelte. Dit theoretisch examen bestaat uit twee delen : een onderdeel met betrekking tot koeltechniek en een onderdeel met betrekking tot de kennis van de wetgeving en Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek.
 • Het actualisatie-examen CAT I bestaat telkens uit twintig vragen mbt koeltechniek en twintig vragen mbt tot de kennis van de wetgeving en Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek. In totaal bestaat het examen dus uit veertig vragen. Het volledige (theoretisch) examen dient afgelegd te worden binnen een tijdsspanne van 60 minuten. Om te slagen voor het theoretisch examen CAT I dient die deelnemer in het totaal minstens 60% te behalen. 
 • De vragen van het theoretisch examen komen uit de vragen zoals beschikbaar gesteld door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). De volledige lijst met vragen kan je hier vinden. 
 • Wanneer je in een periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat deelneemt en slaagt voor het actualisatie-examen, word je certificaat automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar.
 • Voorbeeld : Stel dat je huidige certificaat vervalt op 01/09/2024, en je neemt deel en slaagt voor je actualisatie-examen op 01/02/2024, dan is je nieuwe certificaat geldig tot 01/09/2029 (5 jaar te rekenen vanaf 01/09/2024)
 • Indien je certificaat reeds is vervallen, en je neemt deel en slaagt voor je actualisatie-examen bij Technicert, is de datum van het examen waarvoor je slaagde, de uitreikingsdatum van je nieuwe certificaat. 
 • Niet alleen de koeltechnici die binnen het Vlaamse Gewest een 'Vlaams' certificaat behaald hebben, maar ook de koeltechnici die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees’ certificaat behaald hebben en in het Vlaamse Gewest werkzaam zijn, zullen vijfjaarlijks moeten slagen voor het actualisatie-examen, of  een gelijkwaardig examen, om hun erkenning in het Vlaamse Gewest te mogen blijven gebruiken.

Prijs

De prijs voor dit examen bedraagt € 150,00 (excl. btw) .
(prijs is inclusief registratie en verlenging van uw erkenning (wanneer geslaagd) op het platform van de overheid)

Inschrijven